top of page

הדילים של הולנד

פה תוכלו לבחור את הדילים, והמבצעים הכי שווים

31513704.jpg

- ⭐⭐⭐⭐⭐ -  Hotel Ambassador

דיל מטורף

ארבע לילות בוינה

03-07.06.22

אצלינו ב 2200 ש"ח

בבוקינג ב 2350 ש"ח

לפרטים מלאים לחצו עלי

31513704.jpg

- ⭐⭐⭐⭐⭐ -  Hotel Ambassador

דיל מטורף

ארבע לילות בוינה

03-07.06.22

אצלינו ב 2200 ש"ח

בבוקינג ב 2350 ש"ח

לפרטים מלאים לחצו עלי

31513704.jpg

- ⭐⭐⭐⭐⭐ -  Hotel Ambassador

דיל מטורף

ארבע לילות בוינה

03-07.06.22

אצלינו ב 2200 ש"ח

בבוקינג ב 2350 ש"ח

לפרטים מלאים לחצו עלי

31513704.jpg

- ⭐⭐⭐⭐⭐ -  Hotel Ambassador

דיל מטורף

ארבע לילות בוינה

03-07.06.22

אצלינו ב 2200 ש"ח

בבוקינג ב 2350 ש"ח

לפרטים מלאים לחצו עלי

31513704.jpg

- ⭐⭐⭐⭐⭐ -  Hotel Ambassador

דיל מטורף

ארבע לילות בוינה

03-07.06.22

אצלינו ב 2200 ש"ח

בבוקינג ב 2350 ש"ח

לפרטים מלאים לחצו עלי

31513704.jpg

- ⭐⭐⭐⭐⭐ -  Hotel Ambassador

דיל מטורף

ארבע לילות בוינה

03-07.06.22

אצלינו ב 2200 ש"ח

בבוקינג ב 2350 ש"ח

לפרטים מלאים לחצו עלי

31513704.jpg

- ⭐⭐⭐⭐⭐ -  Hotel Ambassador

דיל מטורף

ארבע לילות בוינה

03-07.06.22

אצלינו ב 2200 ש"ח

בבוקינג ב 2350 ש"ח

לפרטים מלאים לחצו עלי

31513704.jpg

- ⭐⭐⭐⭐⭐ -  Hotel Ambassador

דיל מטורף

ארבע לילות בוינה

03-07.06.22

אצלינו ב 2200 ש"ח

בבוקינג ב 2350 ש"ח

לפרטים מלאים לחצו עלי

bottom of page